سلطان محمد نور

سلطان محمد بن نورالله  معروف به سلطان محمد نور یکی از خوشنویسان ایران است. وی در دربار سلطان حسین بایقرا به خوشنویسی مشغول بوده است.

سلطان محمد نور در خط نستعلیق از بهترین شاگردان سلطان‌علی مشهدی بوده است. او اهل هرات بوده و در دستگاه امیرعلی‌شیر نوایی  وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا کاتب و ملازم دربار بوده است

نسخه ای از کتاب ظفرنامه تیموری که به خط وی است در کتابخانه کاخ گلستان تهران محفوظ است

 

رباعیات با جلد سوخت

از مجموعه دکتر نیری

5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-000 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-001 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-002 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-003 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-004 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-005 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-006 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-007 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-008 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-009 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-010 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-011 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-012 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-013 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-014 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-015 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-016 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-017 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-018 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-019 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-020 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-021 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-022 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-023 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-024 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-025 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-026 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-027 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-028 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-029 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-030 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-031 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-032 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-033 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-034 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-035 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-036 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-037 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-038 5cc8924d-e114-4898-a9a8-c2087fe3dcef-039

 

برچسب ها

0 دیدگاه در “سلطان محمد نور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *