اورنگ بن فرهنگ بن وصال شیرازی

اورنگ بن فرهنگ بن وصال شیرازی

(۱۳۴۴ -۱۲۸۶ ق)، خطاط، ادیب و شاعر، متخلص به اورنگ. مشهور به وقارالسلطنه. وى نواده‏ ى وصال شیرازى بود و علوم ادبى و فارسى و عربى را در محضر پدر آموخت. سفرى به عراق رفت و چندى در اصفهان و تهران اقامت كرد. در یكى از دوره‏ ها از سوى مردم فارس به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و از آن پس در تهران ساكن شد و ریاست دفتر رییس الوزراء ایران را قبول كرد. پس از مرگ پدر به عتبات سفر كرد و بعد از شش ماه در سال ۱۳۱۳ ق به تهران بازگشت و با مؤلف «طرائق الحقائق» معاشر شد و مورد نوازش صدراعظم قرار گرفت. وفات وى در تهران اتفاق افتاد و در ابن‏ بابویه به خاك سپرده شد. اثر وى: دیوان «اشعار»، و از خطوط او: یك نسخه «لوایح» جامى، به قلم كتابت خفى خوش در كتابخانه‏ى مجلس شوراى ملى، كه چنین تمام مى‏شود، «به انجام رسید… در چهارم شهر ربیع‏الاول من شهور سنه ۱۳۱۳ صلاث عشر و ثلاثمائة بعدالالف، على ید تراب اقدام العارفین محمودالمتخلص به اورنگ ابن الفرهنگ ابن الوصال». اثر دیگر وى، «نصاب الرجال» است كه منظومه‏اى فكاهى است و در آن از اوضاع ایران و فساد اخلاق مردمش به اسلوب زیبایى انتقاد كرده است.

لوایح جامی

8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-036 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-035 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-031 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-026 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-025 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-030 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-024 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-029 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-034 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-033 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-028 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-023 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-022 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-027 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-032 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-021 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-016 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-011 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-010 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-015 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-020 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-019 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-014 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-009 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-008 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-013 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-018 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-017 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-012 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-007 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-002 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-003 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-004 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-005 8597ecad-c403-40cd-adf7-f15d9d6f2f7d-006

0 دیدگاه در “اورنگ بن فرهنگ بن وصال شیرازی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *