کوفی (بخش دوم / کوفی معقلی)

 

کوفی معقلی

کوفی بنایی (معقلی)

نوعی کاربردی از خط کوفی است که در بناها و معماری ها جلوه گر شده است و به دلیل استفاده آن در روی بناها، خط بنائی لقب گرفت و به صورتهای مختلف پدیدار گشته که به شکل آسان و متوسط و مشکل، دسته بندی میشود، ولی میتوان نامهای منحصر، مربعی یا مستطیلی و متداخل تطبیق نمود. خط معقلی در کتابت مستعمل نبود، اگر چه مولانا سلطانعلی مشهدی، معتقد است که به این خط کتابت نیز میشد و آن را جزو خطوط میآورد.
چون اساس این خط روی خانه بندی خط کشی میشود، به این ترتیب که اول کاغذ مانند صفحه شطرنجی خط کشی و خانه بندی میشود و بعد از تقسیم خانه ها، حروف آن مرتب میشود و چون این خط به ترتیب فوق نوشته میشده، آن را با آجر روی عمارات به آسانی میچیدند تا هم عبارتی از آن خوانده شود و هم دیوار عمارت را تزئینی باشد. به این نسبت آن را خط معماری یا خط بنایی نامیده اند.

 

200px-Arabic_script-2.svg earthenwar_8 ehsaeep18 ehsaeep19 ehsaeep201 Image958 IMG_2649_amirchaqmaq-yazd_ennalhosein_r200-1 Kashi 8 kufi medallion n40855174675_1470378_8707 n40855174675_1470380_9131 n40855174675_1470381_9345 panel03 surah1 surah95

0 دیدگاه در “کوفی (بخش دوم / کوفی معقلی)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *