وصال شیرازی (بخش یکم)

محمدشفیع شیرازی(۱۱۹۷-۱۲۶۲ ه‍.ق/ ۱۷۸۳-۱۸۴۶ م)

فرزند محمد اسماعیل، ملقب به میرزا کوچک متخلص به وصال و کنیه‌اش ابومحمد و ابواحمد، از شعرا، ادیبان و خوشنویسان معروف شیرازی در سده سیزدهم هجری بود. او گاهی آثار خوشنویسی خود را با امضاء “میرزا کوچک” و گاهی با نام “وصال شیرازی” رقم می‌زد.
او فرزند محمد اسمعیل شیرازی بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرمسیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشت. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگانی کرد ودر تنگدستی درگذشت. او چهار فرزند داشت یکی میرزا قاسم که از مشایخ سلسله ذهبیه بود و دیگری میزا اسمعیل که پدر میرزا کوچک بود.

میرزا محمد اسمعیل در خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا نداشت. وی در ابتدای جوانی از کار دولتی کناره‌گیری کرد و به آذربایجان رفت و سپس به شیراز بازگشت و با دختر میرزا عبدالرحیم شاعر شیروانی ازدواج کرد. از این ازدواج، وصال شیرازی در سال ۱۱۹۷ه‍.ق به دنیا آمد
دیری نپایید که وصال یتیم شد و پدر مادرش سرپرستی او را برعهده گرفت. پدر مادر نیز پس از دو سال درگذشت و تربیت میرزا کوچک را خالوی او میرزا عبداله تکفل نمود . میرزا عبداله خطی متوسط داشت و از راه نوشتن قرآن امرار معاش می‌کرد. وصال چون به سن تمیز رسید به درویشی و فقر مایل گردید و در طلب مردی کامل بود تا دست ارادت به دامان میرزا ابوالقاسم سکوت زد.

با وجود آنکه سلاطین و فرمانروایان راغب بودند وصال را در کنف حمایت خود درآورند اما وصال کمتر گرد این گونه مجالست‌ها می‌گشت و از راه کتابت قرآن مجید نیاز مادی خود را برطرف می‌کرد. وی به فرزندان خود می‌گفت: شعر نیکو صنعت است ولی شاعری حرفه زشتی است زیرا آن دریایی از دانش و فنی از حکمت است و این نوعی گدایی.

وصال دو روز ایام هفته را صرف تدریس به عموم می‌کرد. در سن شصت و چهار سالگی چشمش به آب مروارید مبتلا شد و یکسال نابینا بود. پس از آن طبیبی از کرمانشاه چشمش را میل زد و چشمش معالجه شد. وصال چنان به مطالعه عشق داشت که بعد از معالجه چشم فوراً مطالعه را از سر گرفت و همین امر باعث شد مجدداً نابینا گردد. در رجب ۱۲۶۲ ه‍.ق درگذشت و در بقعه شاهچراغ در شیراز، در جوار مدفن مرشد خود میرزای سکوت مدفون شد.

هنگامی که وصال نا بینا می‌شود با حالت اضطرار متوسل به حضرت محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و آل او (صلوات‌الله علیهم) می شود. شبی در عالم رؤیا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم ) را در خواب می بیند، حضرت به او می فرماید: چرا در مصائب حسین(و حسن) مرثیه نمی گویی تا خدای متعال چشمانت را شفاء دهد. در همان حال حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) حاضر گردیده می فرماید: وصال! اگر شعر مصیبت گفتی اوّل از #حسنم شروع کن؛ زیرا او خیلی مظلوم است. شعر امام حسن(ع) كه چشم وصال را بينا كرد صبح آن روز وصال شروع کرد در خانه قدم زدن و دست به دیوار گرفتن و این شعر را سرودن:

از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد

آن طشت راز خون جگر باغ لاله کرد

نیمه دوّم شعر را که گفت، ناگهان چشمانش روشن و بینا شد. آن گاه اضافه کرد:

خونی که خورد در همه عمر، از گلو بریخت

دل را تهی زخون دل چند ساله کرد

نبود عجب که خون جگر گر شدش بجام

عمریش روزگار همین در پیاله کرد

نتوان نوشت قصه درد و مصیبتش

ور می توان ز غصه هزاران رساله کرد

زینب درید معجر و آه از جگر کشید

کلثوم زد به سینه و از درد ناله کرد

هر خواهری که بود روان کرد سیل خون

هر دختری که بود پریشان کُلاله کرد

یا رب به اهل بیت ندانم چه سان گذشت

آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت.
وصال شیرازی شش پسر داشت: وقار، حکیم، داوری، فرهنگ، توحید، یزدانی. که جملگی شاعر و خوشنویس بودند و از مشاهیر سده سیزده هجری به‌شمار می‌آیند.

وقار شیرازی با نام میرزا احمد متخلص به وقار بزرگترین فرزند وصال است که در ۱۲۳۲ه‍.ق متولد و در ۱۲۸۹ه‍.ق وفات یافت، دیوان شعری به فارسی به نام بهرام و بهروز که در بمبئی چاپ شده از او باقی‌مانده است.

محمود شیرازی متخلص به حکیم فرزند دوم وصال که شاعری خوشنویس بوده و در سال ۱۲۳۴ ه‍.ق در شیراز به‌دنیا آمد. محمود حکیم در سال ۱۲۶۶ ه‍.ق با احمد وقار، برادر بزرگترش، به هندوستان سفر کرد و در آنجا “دیوان حافظ” را به خط خود نوشت که یک سال بعد در بمبئی به چاپ رسید و پس از چندی به شیراز بازگشت و در ۱۲۷۴ وفات یافت. از او دیوان شعری باقی است و در خط نستعلیق نام‌آور شد.
فرهنگ شیرازی که نام او میرزا ابو القاسم و متخلص به فرهنگ است. در سال ۱۲۴۲ متولد و در ۱۳۰۹ درگذشته است. او در نگارش و زیبایی خطوط هفتگانه به پدرش اقتداء کرده است. وی شاعری است که به فارسی وعربی شعر دارد. تولد و مرگ او در شیراز بوده و شاگرد پدر و برادر بزرگترش میرزا احمد وقار بوده است که از او فن شعر و ادب را فراگرفته است؛ همچنین ریاضیات و جفر و رمل و زبان فرانسه هم درس گرفته بود، او با صاحبان فن و شعرا معاصرش پیوندهای مستحکمی داشت. آثار او عبارتند از : ترجمه البارع فی احکام النجوم ( فارسی در علم نجوم)؛ دیوانی ( فارسی ـ عربی در شعر) که حدود ده هزار بیت دارد؛ ذخر السفاهه علی طب البلاهه ( سکنجبینیه، فارسی / متفرقات )؛ رساله‌ای در خانواده وصال؛ شرح حدایق السحر؛ فرهنگ فرهنگ ( فارسی ـ عربی ـ ترکی / لغت )
داوری شیرازی متخلص به داوری که اسم او محمد است و در ۱۲۳۸ در شیراز متولد و در ۱۲۸۴ وفات کرده است. میرزا محمد داوری از خوشنویسان و شاعران قرن سیزدهم هجری و چهارمین فرزند وصال شیرازی بود. و دیوان داوری شیرازی از آن اوست.
توحید شیرازی که اسم او میرزا محمد اسماعیل و متخلص به توحید است. او پنجمین فرزند وصال است در ۱۲۳۶ متولد و در ۱۲۸۶ه‍.ق با مرض وبا در حالی که فرزندی از خود به جای نگذاشت درگذشت. او دیوانی هم دارد دیوان او را برادرش که متخلص به یزدانی است با زحمت بسیار جمع کرده تا به ۲۵۰۰ بیت رسید.
یزدانی شیرازی که نام او عبدالوهاب و متخلص به یزدانی است. او کوچکترین فرزند وصال شیرازی است که مانند پدر و برادرانش هم خطاط بوده و هم به فنون آشنا و هم به فارسی و عربی شعر می‌گفته است، خط او بر روی کتیبههای مقبره شاه چراغ در شیراز و نیز حرم علی بن موسی‌الرضا موجود است. دیوان او شامل هزار و پانصد بیت است. وی در ۱۳۲۸ درگذشته و نزد برادرش فرهنگ به خاک سپرده شد.

وصال شیرازی

کلیات سعدی
دارای ۸ سرلوح ممتاز
خط خفی وصال شیرازی
۱۲۴۵
کتابخانه مجلس

6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-203 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-202 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-201 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-199 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-200 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-194 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-195 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-196 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-197 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-198 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-193 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-192 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-163 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-162 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-161 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-160 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-128 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-022 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-144 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-145 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-146 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-156 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-157 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-158 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-159 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-000 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-001 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-002 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-003 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-004 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-012 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-020 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-019 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-011 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-010 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-018 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-017 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-009 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-008 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-016 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-007 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-015 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-006 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-014 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-005 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-013 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-023 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-044 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-084 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-085 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-086 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-127 6ba82177-d6b8-4250-ab8c-aedeed39438f-021

0 دیدگاه در “وصال شیرازی (بخش یکم)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *