وصال شیرازی (بخش دوم)

وصال شیرازی

فرزند محمد اسماعیل، ملقب به میرزا کوچک متخلص به وصال و کنیه‌اش ابومحمد و ابواحمد، از شعرا، ادیبان و خوشنویسان معروف شیرازی در سده سیزدهم هجری بود. او گاهی آثار خوشنویسی خود را با امضاء “میرزا کوچک” و گاهی با نام “وصال شیرازی” رقم می‌زد.
او فرزند محمد اسمعیل شیرازی بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرمسیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشت. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگانی کرد ودر تنگدستی درگذشت. او چهار فرزند داشت یکی میرزا قاسم که از مشایخ سلسله ذهبیه بود و دیگری میزا اسمعیل که پدر میرزا کوچک بود.

 

اوصاف الاشراف

93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-000 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-001 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-002 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-003 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-004 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-005 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-006 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-007 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-008 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-009 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-010 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-011 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-012 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-013 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-014 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-015 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-016 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-017 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-018 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-019 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-020 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-021 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-022 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-023 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-024 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-025 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-026 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-027 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-028 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-029 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-030 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-031 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-032 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-033 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-034 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-035 93e77524-2f25-42ad-acaa-5cae940b5a00-036

0 دیدگاه در “وصال شیرازی (بخش دوم)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *