میرزا احمد وقار شیرازی (بخش دوم)

میرزا احمد وقار شیرازی (بخش دوم)

میرزا احمد (۱۲۳۲- ۱۲۸۹ه‍.ق)

بزرگترین فرزند وصال شیرازی متخلص به وقار است. او همچون پدرش خوشنویس و شاعر بود. دیوان شعری به فارسی به نام بهرام و بهروز که در بمبیی چاپ شده از او باقی مانده‌است.

مجموعه الاراجیز

4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-000 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-001 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-002 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-003 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-004 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-005 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-006 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-007 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-008 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-009 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-010 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-011 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-012 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-013 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-014 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-015 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-016 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-017 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-018 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-019 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-020 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-021 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-022 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-023 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-024 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-025 4fe2b8f3-5239-4d8c-b8d0-828517155b02-026

0 دیدگاه در “میرزا احمد وقار شیرازی (بخش دوم)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *