محمد رضا کلهر بخش یکم)

محمد رضا کلهر
محمدرضا کلهر از خوشنویسان دوره ناصری و از نستعلیق‌نویسان تاریخ هنر ایران است که شیوه‌ای مطلق و خاص در نستعلیق‌نویسی ایجاد کرد، این شیوه پس از او و تا حال حاضر شیوه‌ی رایج در نستعلیق‌نویسی دوران معاصر است.
استاد کلهر _ مردی تکیده با قدی متوسط و محاسنی کوتاه که اندکی به سرخی میزد _او فرزندمحمدرحیم بیگ خمان_جلودار فوج سواره رو ایل کلهر_بود

خماننام جد اول این طایفه است.به این خاطر که مادر او را در کوه و به حالت(خم شده)خمیده و در شرایط نامساعد(احتمالاً:حمله راهزنان) بدنیا آورد؛اورا”خمان”نامید بمعنای(غمگین-غم دار)ویا کسیکه مادر به(حالت خم شده)او را زاده باشد.در درگیری که بین ایل کلهر(بسردستگی پدر وی)با قشون دولتی روی داد میرزا هم حضور داشت و بعد به تصمیم پدر پسران خانواده از طایفه هجرت کردند ابتدا به نفت شهر و سپس طهران قدیم مهاجرت کردند بدین ترتیب او درابتدای ساکن شدن در طهران،برای در امان بودن نام عامهٔ “کلهر” را بجای نام پدری میاورد که بعدها هم بخاطر استعمال فراوان به نام اصلی و هنری وی در تاریخ هنر ایران ثبت و ضبط شد.
پسرش اسکندر که همزمان با مبتلا شدن پدر به بیماری وبا،توسط عمویش میرزانوروز علی -میر شکار سلطنتی- به زادگاه مادری شیه رگ دیره نقل مکان نمود ، این هجرت بدلیل شیوع وبا و قحطی همگانی بود که در تهران و نواحی اطراف رخ داد.
سپس فرزندان و نوادگان وی: الهی خمان ، ابراهیم اسکندری خمان و خوشنویس و مینیاتوریست معاصر استاد: سهراب اسکندری کلهر _مؤسس انجمن مینیاتور کرمانشاه _محقق و پایه گذار مکتب نوین مینیاتور کرمانشاه . میرزا رضا در جوانی به سبب زندگی ایلی به سوارکاری و تیراندازی تمایل داشت.از این رو مردی خوش‌بنیه و نیرومند بار آمد.درنوجوانی به کار خوشنویسی رو آورد؛ طی حوادثی به تهران آمد و نزد میرزا محمد خوانساری شاگرد محمد مهدی تهرانی تعلیم خط گرفت. از آنجایی که از استادان خود پیشی گرفت از روی خطوط باقی‌مانده از میرعماد مشق کرد. حتا یکبار به اصفهان رفت تا از روی کتیبه معروف میرعماد در تکیه میرفندرسکی مشق کند.صاحبنظران این مشقها و تلاشهای شبانه روزی و جانفرسای استاد کلهر را در خلقیات ویژه او میدانند که در تلاش پیگیر برای رفع عیوب فنی و زیباشناختی عروس خطوط {نستعلیق} بود که در نهایت امر کاری کرد کارستان که تا خورشید بر این گنبد دوار بتابد هیچ کس را یارای دسترسی به رتبه، فن و استادکاری او نیست و نخواهد بود .مستوفی از شاگردان استاد کلهر در کتاب خود(شرح زندگانی من) میاورد که :
برادر بزرگترم و من از شاگردان استاد کلهر بودیم ، او مردی ثابت قدم ،گزیده گو و راست گفتار ،خوش خلق ،مهمان نواز و قانع به نیم نان خویش بود.او همیشه بر این احوالات نیکو بود و در حالیکه براحتی و با زحمت کمتر میتوانست کارمند وزارت چاپ و نشر شود(در مقطعی از طرف دربار و امیر کبیر به ایشان پیشنهاد شد)..اما او این درخواستها را رد میکرد. سوای این مطلب استاد کلهر به اندک مواجب و مستمری که از شاگردان بدست میاورد قناعت میکرد تعداد شاگردان وی گاه به تعداد انگشتان یک دست نمیرسید در صورتیکه شاه و دخترش-وزیران و خانواده های آنان و عامه مردم منت پذیر شاگردی در مکتب و محفل انس او بودند .گاهی اوقات که عصرگاه ما به درب منزل اجاره ای او در سنگلج برای مشق گرفتن میرفتیم میفهمیدیم که استاد و خانواده او نهار نخورده چشم براه ما هستند تا از پول و مواجبی اندکی که میدهیم نهاری برای خانواده تهیه کنند .به مال دنیا بسیار بی توجه و بی میل بودند و تمام عمرش را صرف مشق کردن نمودند نحوه مشق ایشان هم منحصر بفرد بود :یک هفته تمرین حرف “ن ی ” و دایره میکرند و یک هفته بعد هم به مشق” کشیدها و مدات ” مشغول بودند بطوری که در صفحه مشق وی یک نقطه سفیدی باقی نمی ماند.او دوستان اندک و خاصی داشت در شاگرد گرفتن هم بسیار سختگیر و نمونه گزین بود .یکی از دوستان وی که دایم به او سرکشی میکرد هادی نجم آبادی بودند که ایشان هم و یارانش در هنگام مرگ استاد او را در حسن آباد بخاک سپردند.
استاد: نجومی کرمانشاهی به ایشان ایمان داشتند و در یادنامه استاد کلهر نوشتند:
… در مجلس انس و الفت استاد کلهر عشق موج میزند .آن عزیز همشهری من به چنان مرحله ای از خلوص و تذهیب نفسانیت دست یافته بود که جان داده بود و به جانان رسیده بود .اندک دوستان و همصحبتان وی چند تن از خواص وقت همچون هادی نجم آبادی بوده اند. همیشه پیش از طلوع آفتاب برمیخیزد و هیچگاه نماز صبح و راز و نیاز با معبود خویش را قضا نمیکند به نیم نانی خرسند است و منت نمیکشد .هیچگاه پای آثارش را امضا نمیزند و بیشتر خطوطش را با آب شسته است چرا که ترجیح میداده که آب روان آنها را پاک کند تا بدست… بیفتد.اندک آثاری از خط وی در دست است ولی همین هم غنیمت است آنکس که ورقی از دستنوشته های او را میخرد خرسند است چراکه اندک مالی داده و جان عالمی را خریده است(اگرچه میلیاردها میلیارد پرداخت کرده باشد،ایشان میافزایند :چرا بخود نبالم که من:از رهروان راه پاک او و از دوستداران و همشهریان ایشان هستم…”. او افزون بر نستعلیق در شکسته نویسی نیز استاد بود. میرزا رضا چون در نستعلیق سرآمد شد و شهرت یافت ناصرالدین شاه قاجار او را احضار کرد و بسیار مورد توجه شاه قرار گرفت. حتا شاه اندکی شخصاً نزد وی مشق خط کرد. ناصرالدین شاه خواست که وی در وزارت انطباعات (وزارت چاپ) به کار گمارده شود اما از آنجایی که میرزا مردی بلندهمت و آزادمنش بود نپذیرفت و به کتابتی مختصر و دستمزدی اندک می‌ساخت. فقط یکبار که ناصرالدین شاه به مشهد می‌رفت به شوق زیارت آستانه حضرت رضا در اردوی شاه ملازم شد. او در این سفر در ضمن سفر کار خوشنویسی روزنامه وقایع اتفاقیه را انجام می‌داد که به تدریج چاپ می‌شد. پس از بازگشت از خراسان با شیوع همگانی وبا در تهران، او هم مبتلا شد و در روز جمعه ۲۵ محرم الحرام سال ۱۳۱۰ در گورستانی که اکنون محل آتش‌نشانی شهرداری تهران است به خاک سپرده شد.در دوره قاجار با ظهور پدیده چاپ و چاپ سنگی و همچنین گسستگی ارتباط خوشنویسان با سلسله اساتید قدیمی در خط ایرانی به ویژه نستعلیق‌نویسی تغییراتی حاصل شد. از سویی جامعه‌ای که گام‌های نخست برای حرکت به‌سوی مدرن شدن را طی می‌کرد. خوشنویسی هم به سمت هنرهای کاربردی رفت و با این تحولات همراه شد. خوشنویسی ایرانی با از دست دادن مصرف اصلی آن یعنی کتابت و مواجهه با نیازهای جامعه مدرن در قرن اخیر روند تازه‌ای را دنبال کرد.[محمدرضا کلهر با نگارش روزنامه‌هایی چون شرف و شرافت و کتاب‌هایی چون فیض‌الدموع و سفرنامه‌های ناصرالدین شاه قاجار به خراسان نمونه‌هایی برای تمرین مشق در وسعت زیاد برای مشتاقان به‌جای گذاشت. او به جهت خوشنویسی بر روی سنگ و با مرکب غلیظ که برای چاپ سنگی اجتناب‌ناپذیر بود شیوه‌ای ای پدید آورد که حروف آن چاق و کشیده‌ها کوتاه بودند از آنجایی که ارتباط خوشنویسان در اواخر دوره قاجار با سلسله اساتید قدیمی قطع شده بود آثار چاپ شده محمدرضا کلهر سرمشق خوبی برای علاقه‌مندان به خط به شمار می‌رفت این شیوه تا هم اکنون شیوهٔ رایج و مطلوب خوشنویسان معاصر میباشد. میرزا محمد رضا کلهر مردی پاکدامن، بلند نظر، هنردوست و خوش محضر بود و از لذایذ دنیا جز هنر خود به به چیزی علاقه‌ای نداشت. برخی از روزها هجده ساعت را صرف مشق خط می‌کرد و اغلب خط‌های خود را چون مناسب طبع بلند خود و دور از انتظارش می‌یافت محو می‌کرد و از بین می‌برد. بیشتر آنچه از او مانده رقم (امضاء) ندارد.. او برای امرار معاش به کتابت چند کتاب پرداخته که خوشبختانه باقی مانده‌اند. از مهمترین آثار خطی او فیض‌الدَموع است که در کتابخانه سلطنتی ایران نگهداری می‌شده‌است.پس از کلهر عمادالکتاب سیفی قزوینی از آثار او مشق کرد و این شیوه را رواج داد. عمادالکتاب را می‌توان آخرین حلقه از سلسله استادان پیشین در خط دانست که از او «آداب المشقی» باقی ماند و همین او را به سلسله خوشنویسان معاصر متصل کرد. از شاگردان مستقیم میرزا رضا کلهر میرزا زین العابدین شریفی قزوینی معروف به ملک الخطاطین است. از نظر اشاعه هنر خوشنویسی و شیوه خطاطی کلهر مهمترین شاگرد او آقاسید مرتضی برغانی بود که سبک کلهر را به دو فرزند خود حسن میرخانی و حسین میرخانی آموزش داد. این دو استاد که با یک واسطه شاگرد کلهر محسوب می‌شوند با تاسیس انجمن خوشنویسان ایران در تعلیم خوشنویسان معاصر بسیار کوشیدند.

 

(5) (4) (2) (1) (3)

 

 

0 دیدگاه در “محمد رضا کلهر بخش یکم)”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *