خوشنویسی چینی / بخش دوم

خوشنویسی چینی

آموختن تمام واژگان که چیزی بالغ بر ۴۴هزار علامت می شد، بیانگر علم اشخاص بود.  به همین دلیل کسی که قادر به نوشتن و خواندن این ۴۴هزار علامت بود نه تنها از هوش بالایی برخوردار بود بلکه این قابلیت، نشان از پشتکار، درایت و تیزبینی وی نیز داشت.

از سوی دیگر خوشنویسی ، رابطه ای بسیار نزدیک با نقاشی داشت. هنرمند و خطاط تلاش می کرد در اثر خود ، به ثبت حالت شی بپردازد و حس درونی آن را تجسم بخشد. این دیدگاه ارتباط مستقیمی با “جهان بینی تائو” ۳ در چین داشت.

بیان حالات گذرا و لحظه ای ، مهمترین خصلت خطوط خوشنویسی و نقاشی های چینی است. به عبارتی چینی ها بر این باور بودند که در خوشنویسی حالات روحی و احساسات عمیق قابل بیان است. قلم گذاریهای ضخیم و بی رمق، بیانی غم انگیز داشت . خوشنویسی اشعاری که در ستایش بهار بود ، شاداب و لطیف می نمود .

از خوشنویسی پرسیدند چرا انگشتان مرکبی خود را چنین محکم در موهای قلم فرو می کنید. پاسخ داد که تنها اینگونه می تواند حس کند که “تائو” ۳ از دست او به قلم و بر کاغذ انتقال می یابد.

چینی ها بر این باورند که خوشنویسی ، استخوانبندی(قدرت و حجم)، گوشت (تناسب حروف)، خون (بافت سیال مرکب) و ماهیچه (روح و نیروی حیاتی) دارد.

انسانی که بتواند در خلق اثر، هماهنگی کاملی میان تمامی این اجزا برقرار کند ،انسانی فرزانه و دارای روحی وسیع و تفکری عمیق است که می تواند آحاد جامعه را به رستگاری رهنمون شود. به همین دلیل چینیها، خوشنویسی را سنگ محک شخصیت افراد می دانند.

 

5231-custom-chinese-calligraphy-name-scrolls aalbers_ben_calligraphy art2242-2 article-img-calligraphy_feat Calligraphy%202 calligraphy_beijing_460 Calligraphy_Sun_Yat-Sen calligraphy-223 calligraphy1111111111 china_53_xian_calligraphy chinese_calligraphy_class_1_preview Chinese_calligraphy_in_stone_on_the_floors_of_the_Chinatown_SMRT_station_sized ChineseCalligraphySunXinde Ephrata_Alphabet_TunebookO good-luck-fu-chinese-calligraphy ist2_1132869-learning-chinese-calligraphy-sepiatone jan_15_6411_calligraphy kljlkjm (5) korean-calligraphy munakata_calligraphy p_gift_calligraphy Previsit_china_calligraphy sfxsxianghe signs Three Vertical-Calligraphy-Gold-Dimensional-Product-C12249306 WaterB WaterCalligraphy11 WTCARTISTMan yau01

برچسب ها

0 دیدگاه در “خوشنویسی چینی / بخش دوم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *