فرمان سلطان احمدجلایر (م۸۱۳ق) به صدرالدین صفوی (م۸۹۴ق) این فرمان به خط تعلیق نوشته شده و چهاربار مهر «آل تغما»{برای آشنایی نک مدخل آل تغما) خورده است. متن آن بکوشش محمد قزوینی در مجله یادگار … بیشتر بخوانید…